English version Strona główna

   Ogólne przepisy rywalizacji amatorskiej obowiązujące
w Polskiej Federacji Tang Soo Do1. Formy tradycjyjne
2. Formy z bronią,
3. Walki semi-contact,
4. Walki light-kick (z low kick) - dla kadetów bez kopnięcia w udo
5. Rozbicia desek,
6. Kopnięcie dosiężne,
7. Mini-kumdo (dla dzieci),
8. Walki touch-contact (dla dzieci)

Konkurencje są uzależnione od wieku:
1. Formy tradycyjne - bez ograniczeń
2. Formy z bronią - bez ograniczeń
3. Walki semi-contact - kadet, junior, senior
4. Walki light-kick (z low kick) - junior, senior oraz dla kadetów bez kopnięcia w udo
5. Rozbicia desek - bez ograniczeń
6. Kopnięcie dosiężne - bez ograniczeń
7. Mini-kumdo - dzieci, młodzik
8. Walki touch-contact (dla dzieci) - młodzik.

Zarząd wraz z Sędzią Głównym ustala jakie konkurencje będą rozgrywane na zawodach.

Kategorie wiekowe:
do 12 r.ż. - młodzicy
do 15 r.ż. - kadeci
do 18 r.ż. - juniorzy
powyżej 18 r.ż. - seniorzy

Kategorie wiekowe należy rozgrywać osobno. W wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może dopuścić do startu w wyższej kategorii - nie dotyczy młodzików.

Kategorie wagowe:
Kategorie wagowe (walki light contact i light kick):

kadeci:
dziewczęta - 43 kg, - 50 kg, - 57 kg, + 57 kg
chłopcy - 42 kg, - 48 kg, - 54 kg, - 60 kg, - 66 kg, + 66 kg

juniorzy:
kobiety - 50 kg, - 57 kg, - 64 kg, + 64 kg
mężczyĽni - 54 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 72 kg, - 78 kg, + 78 kg

seniorzy:
kobiety - 50 kg, - 57 kg, - 64 kg, + 64 kg
mężczyĽni - 60 kg, - 66 kg, - 72 kg, - 78 kg, - 84 kg, + 84 kg

Kategorie wzrostowe (semi contact, touch contact, techniki specjalne oraz "mini-kumdo"):

młodzicy:
dziewczęta - 140 cm, + 140 cm
chłopcy - 130 cm, - 140 cm, + 140 cm

kadeci:
dziewczęta - 155 cm, - 165 cm, + 165 cm
chłopcy - 150 cm, - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm
juniorzy:
kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm
mężczyźni - 165 cm, - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm

seniorzy:
kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm
mężczyĽni - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm

Przepisy ogólne do walk:
- Każdy zawodnik startujący w konkurencji walk semi i light contact musi posiadać ważne badania lekarskie (opinia lekarza sportowego).
- Klub zgłaszający do zawodów musi zapewnić ważna polisę NW dla zawodników.
- Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na udział w zawodach rodziców/opiekunów prawnych.

Przepisy do wszystkich konkurencji walk:
- W zawodach sportowych startują zawodnicy i zawodniczki posiadający ważne badania lekarskie.
- Pole walki ma wymiary 7 x 7, walki mogą odbywać się na parkiecie lub na macie.
- Zawodnik do walki stawia się z 1 sekundantem.

Obowiązkowy sprzęt do walki (patrz tu):
- rękawice (elastyczne i sprężyste) o wadze 10 uncji (oz) - waga rękawic musi być wyraĽnie zaznaczona, muszą one całkowicie zakrywać palce (wyjątek stanowi konkurencja semi contact, w której dopuszcza się stosowanie otwartych rękawic przeznaczonych do tej konkurencji), dłoń i nadgarstek;
- ochraniacze na stopy: muszą być miękkie i elastyczne, całkowicie zakrywać stopę, piętę i kostkę;
- kask z elastycznej skóry lub tworzywa zakrywający głowę z boków, z tyłu i z góry;
- ochraniacze na zęby;
- miękkie ochraniacze piszczeli;
- suspensor;
- dozwolone ochraniacze klatki piersiowej (dla kobiet) i ochraniacz na korpus typu WTF.
- dobok lub w przypadku zawodów otwartych strój klubowy.

Etykieta podczas walk:
1. Ukłon na komendę do sędziego a następnie do przeciwnika ukłon, przyjęcie pozycji walki.
2. Każde upomnienie i ostrzeżenie potwierdzić ukłonem dla sędziego.
3. Po pojedynku, na komendę ukłon dla przeciwnika, sędziego i przy zejściu z pola walki.
4. Na koniec obaj zawodnicy ustawiają się na swoich liniach kłaniają się, sędzia wskazuje zwycięzcę. Na komendę ukłon - ponownie zawodnicy kłaniają się sobie a następnie sędziemu i schodzą z pola walki.

Sędziowie:
a) Planszowi - kierownicy planszy, tylko przeszkoleni z regulaminu PFTSD lub licencjonowani sędziowie PUT.Tylko osoby pełnoletnie.
b) Punktowi - osoby, które ukończyły 18 r. ż. i którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem. Zadania sędziego bocznego:

- przyznawanie punktów - w formule semi-contact poprzez wskazanie, w formule ciągłej poprzez zapisywanie na drukach.
- sprawdzenie zawodników pod kątem wymaganego sprzętu ochronnego.
- sprawdzenie danych zawodników.

c) Sekretarz - mogą być osoby nie trenujące (np. rodzice). Zadania to: kontrolowanie czasu, notowanie punktów, pilnowanie grup, kategorii, wywoływanie zawodników.

Ubiór sędziowski:
Czarne spodnie, oficjalna koszulka sędziowska PFTSD, buty sportowe.do góry

::: Czy wiesz, że... :::


Naucz się dobrze wszystkich padów, ponieważ zabezpieczają one przed poważnymi urazami
Losowe zdjęcie

WYSZUKIWARKA

Logowanie
dla członków Federacji


Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronach www bez zgody autora jest zabronione.
Projekt strony i administracja:
Mr. M ; DHTML Menu By Milonic JavaScript


Fatal error: 'break' not in the 'loop' or 'switch' context in /users/0003/tsd/www/tangsoodo.pl/stat/Php/log_function.php on line 680