English version Strona główna

   Ogólne przepisy rywalizacji amatorskiej obowiązujące
w Polskiej Federacji Tang Soo Do1. Formy tradycjyjne
2. Formy z bronią,
3. Walki semi-contact,
4. Walki light-kick (z low kick) - dla kadetów bez kopnięcia w udo
5. Rozbicia desek,
6. Kopnięcie dosiężne,
7. Mini-kumdo (dla dzieci),
8. Walki touch-contact (dla dzieci)

Konkurencje są uzależnione od wieku:
1. Formy tradycyjne - bez ograniczeń
2. Formy z bronią - bez ograniczeń
3. Walki semi-contact - kadet, junior, senior
4. Walki light-kick (z low kick) - junior, senior oraz dla kadetów bez kopnięcia w udo
5. Rozbicia desek - bez ograniczeń
6. Kopnięcie dosiężne - bez ograniczeń
7. Mini-kumdo - dzieci, młodzik
8. Walki touch-contact (dla dzieci) - młodzik.

Zarząd wraz z Sędzią Głównym ustala jakie konkurencje będą rozgrywane na zawodach.

Kategorie wiekowe:
do 12 r.ż. - młodzicy
do 15 r.ż. - kadeci
do 18 r.ż. - juniorzy
powyżej 18 r.ż. - seniorzy

Kategorie wiekowe należy rozgrywać osobno. W wyjątkowych sytuacjach Sędzia Główny może dopuścić do startu w wyższej kategorii - nie dotyczy młodzików.

Kategorie wagowe:
Kategorie wagowe (walki light contact i light kick):

kadeci:
dziewczęta - 43 kg, - 50 kg, - 57 kg, + 57 kg
chłopcy - 42 kg, - 48 kg, - 54 kg, - 60 kg, - 66 kg, + 66 kg

juniorzy:
kobiety - 50 kg, - 57 kg, - 64 kg, + 64 kg
mężczyĽni - 54 kg, - 60 kg, - 66 kg, - 72 kg, - 78 kg, + 78 kg

seniorzy:
kobiety - 50 kg, - 57 kg, - 64 kg, + 64 kg
mężczyĽni - 60 kg, - 66 kg, - 72 kg, - 78 kg, - 84 kg, + 84 kg

Kategorie wzrostowe (semi contact, touch contact, techniki specjalne oraz "mini-kumdo"):

młodzicy:
dziewczęta - 140 cm, + 140 cm
chłopcy - 130 cm, - 140 cm, + 140 cm

kadeci:
dziewczęta - 155 cm, - 165 cm, + 165 cm
chłopcy - 150 cm, - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm
juniorzy:
kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm
mężczyźni - 165 cm, - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm

seniorzy:
kobiety - 160 cm, - 170 cm, + 170 cm
mężczyĽni - 175 cm, - 185 cm, + 185 cm

Przepisy ogólne do walk:
- Każdy zawodnik startujący w konkurencji walk semi i light contact musi posiadać ważne badania lekarskie (opinia lekarza sportowego).
- Klub zgłaszający do zawodów musi zapewnić ważna polisę NW dla zawodników.
- Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na udział w zawodach rodziców/opiekunów prawnych.

Przepisy do wszystkich konkurencji walk:
- W zawodach sportowych startują zawodnicy i zawodniczki posiadający ważne badania lekarskie.
- Pole walki ma wymiary 7 x 7, walki mogą odbywać się na parkiecie lub na macie.
- Zawodnik do walki stawia się z 1 sekundantem.

Obowiązkowy sprzęt do walki (patrz tu):
- rękawice (elastyczne i sprężyste) o wadze 10 uncji (oz) - waga rękawic musi być wyraĽnie zaznaczona, muszą one całkowicie zakrywać palce (wyjątek stanowi konkurencja semi contact, w której dopuszcza się stosowanie otwartych rękawic przeznaczonych do tej konkurencji), dłoń i nadgarstek;
- ochraniacze na stopy: muszą być miękkie i elastyczne, całkowicie zakrywać stopę, piętę i kostkę;
- kask z elastycznej skóry lub tworzywa zakrywający głowę z boków, z tyłu i z góry;
- ochraniacze na zęby;
- miękkie ochraniacze piszczeli;
- suspensor;
- dozwolone ochraniacze klatki piersiowej (dla kobiet) i ochraniacz na korpus typu WTF.
- dobok lub w przypadku zawodów otwartych strój klubowy.

Etykieta podczas walk:
1. Ukłon na komendę do sędziego a następnie do przeciwnika ukłon, przyjęcie pozycji walki.
2. Każde upomnienie i ostrzeżenie potwierdzić ukłonem dla sędziego.
3. Po pojedynku, na komendę ukłon dla przeciwnika, sędziego i przy zejściu z pola walki.
4. Na koniec obaj zawodnicy ustawiają się na swoich liniach kłaniają się, sędzia wskazuje zwycięzcę. Na komendę ukłon - ponownie zawodnicy kłaniają się sobie a następnie sędziemu i schodzą z pola walki.

Sędziowie:
a) Planszowi - kierownicy planszy, tylko przeszkoleni z regulaminu PFTSD lub licencjonowani sędziowie PUT.Tylko osoby pełnoletnie.
b) Punktowi - osoby, które ukończyły 18 r. ż. i którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem. Zadania sędziego bocznego:

- przyznawanie punktów - w formule semi-contact poprzez wskazanie, w formule ciągłej poprzez zapisywanie na drukach.
- sprawdzenie zawodników pod kątem wymaganego sprzętu ochronnego.
- sprawdzenie danych zawodników.

c) Sekretarz - mogą być osoby nie trenujące (np. rodzice). Zadania to: kontrolowanie czasu, notowanie punktów, pilnowanie grup, kategorii, wywoływanie zawodników.

Ubiór sędziowski:
Czarne spodnie, oficjalna koszulka sędziowska PFTSD, buty sportowe.do góry

::: Czy wiesz, że... :::


W walce nie kieruj się dumą czy emocjami, ale wartościami, rozsądkiem i honorem.
Losowe zdjęcie

WYSZUKIWARKA

Logowanie
dla członków Federacji


Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie materiałów zawartych na stronach www bez zgody autora jest zabronione.
Projekt strony i administracja:
Mr. M ; DHTML Menu By Milonic JavaScript