Z terminologią TSD jest niemały problem. Z racji, że droga tangsoodo do Polski wiedzie przez Amerykę (bo większość koreańskich mistrzów albo wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, albo Amerykanie uczyli się jako jedni z pierwszych tego stylu w Korei), to większość terminów koreańskich jest zangielszczone. Nawet konsultacje z Koreańczykami nie dały jasnych rozstrzygnięć co do niektórych słów, bo w języku polskim nie zawsze udaje się oddać zapisem słowa, które są naturalne koreańskim. Dlatego niniejszy dział, mimo że jest poprawioną wersją tego co było na poprzedniej stronie, ale też jest pewnym kompromisem, który nie oddaje idealnie koreańskiego jakim posługują się Koreańczycy. Niemniej zależy nam na zachowaniu tradycji szacunku dla Koreańczyków, który chcemy przejawiać m.in. w nauce podstawowych zwrotów treningowych.

W tabelach poniżej są podane trzy wersje terminów TSD: 1) międzynarodowy zapis (zangielszczony), gdzie każde słowo jest pisane z wielkiej litery, tym zapisem posługujemy się też jako oficjalnym w polskim TSD. Chodzi o to, by łatwiej było znaleźć informacje w internecie stosując taka transkrypcję a nie spolszczoną. 2) w drugiej rubryce jest wyjaśnienie danego słowa, 3) wymowa zbliżona do koreańskiej, choć tu często trudno jest oddać akcenty i różnice np. między głoskami k i g, p i b lub cz i dz – dlatego będą różnice między rubrykami 1 a 3.

Już sama nazwa naszego stylu jest zapisywana różnie „tangsoodo”, „Tang Soo Do” „tang su do”, „tangsudo” – przyjęliśmy najbardziej rozpowszechniony sposób zapisu „Tang Soo Do”, jako część międzynarodowej tradycji.

p.s. jeśli zauważysz jakiś błąd, prosimy o kontakt.

 

Zapis międzynarodowy polski Wymowa po polsku
Kwan Jang Nim wielki mistrz kłan dżang nim
Kwan Jang Nim Ke Kyung Ye ukłon dla wielkiego mistrza kłan dżang nim ke kyong rje
Sa Bum Nim mistrz instruktor (powyżej 4 dan) sa bom nim
Sa Bum Nim Ke Kyung Ye ukłon dla mistrza instruktora sa bom nim ke kyong rje
Bu Sa Bum Nim instruktor 3 dan bu sa bom nim
Kyo Sa Nim instruktor 2 dan kjo sa nim
Kyo Sa Nim Ke Kyung Ye ukłon dla instruktora (2 dan) kjo sa nim ke kyong rje
Bu Kyo Sa Nim instruktor 1 dan bu kjo sa nim
Shim Sa Kwan Nim egzaminator szim ak łan nim
Sun Bae Nim starszy pas son be nim
Sun Bae Nim Ke Kyung Ye ukłon dla uczniów z wyższymi pasami son be nim ke kyong rje
Shang Ho Ke Kyung Ye ukłon dla partnera / wzajemny sang ho ke kyong rje
Nim Zwrot wyrażający szacunek, podobny do „proszę pana” Używać jeśli zwracamy się tytułem np.: kyo sa nim. Nie stosować tego zwrotu do siebie. Nim
Ko Map Sum Ni Da dziękuję ko map sum ni da
Cho Un dobrze czo un
Anijo nie anijo
Napun źle napyn
Ne, Ye tak ne, je
Cha Ryut uwaga! Cza rjot
Chun Bi pozycja gotowości dżun bi
Kyung Ye ukłon kyong rje
Muk Yum medytacja mung njom
Ba Ro powrót ba ro
Kuk Gi Bay Ray ukłon w stronę flagi kuk gi baj rai
Gu Ryung E Mat Cho So na tempo (np.: instruktora) gu rjąg e mat czo so
Gu Ryung Up Shi na własne tempo gu rjąg op si
Shi Jak zaczynać si dżak
Dasi powtórzyć Dasi
Dwi Ro Dora obrócić się w tył dłi ro dora
Anja siadajcie an dża
Ee Ro So Seyo proszę wstać i ro so sejo
Shio rozluźnić szjo
Podstawy
Ap przód ap
Dwi tył dłi
Yup bok joup
Sang Dan strefa górna sang dan
Choong Dan strefa środkowa czung dan
Ha Dan strefa dolna ha dan
Hu Jin ruch w tył chu dżin
Whang Jin ruch w bok łen dżin
Sohn Gi Sul technik ręcznych son gi sul
Jok Gi technika nożna dżok gi
Cha Gi kopnięcie cza gi
Mak Ki blok mak ki
Kong Kyuk atak gong gjok
Dobok strój dobok
Dojang Sala treningowa dodżang
Dee pas di
Dan stopień czarnego pasa dan
Gup stopień uczniowski gup
Yu Dan Ja posiadacz stopnia dan (1-3) ju dan dża
Yu Gup Ja posiadacz gup ju gup dża
Ko Dan Ja Posiadacz stopnia mistrzowskiego (powyżej 4 dan) go dan dża
Cho Ba Ja początkujący (np.: biały pas) czo bo dża
Ki Cho podstawa ki czo
Ki Hap okrzyk ki hap
Kyuk Pa łamanie kjok pa
Tuel Oh technika wykonana po przekątnej, np. prawa ręka/lewa noga tuel o
Ssang Soo dwie ręce (technika wykonana) dwoma rękoma ssang su
Ho Sin Sul samoobrona ho sin sul
Il Soo Sik Dea Ryun walka na jeden kroki il su sik de rjoun
Sam Soo Sik Dea Ryun walka na trzy kroki sam su sik de rjoun
Moogi Sul sztuka posługiwania się bronią mugi sul
Tae Kon Bong obrona przed pałką dae kon bong
Kuk Ki flaga narodowa (Korei) kuk ki
Kup So punkt witalny kyup so
Hyung forma hjoung
Mak Ki bloki mak ki
Aneso Pakuro Mak Ki blok na zewnątrz aneso bakro maki
Choong Dan Mak Ki blok środkowy dzung dan maki
Choong Dan Soo Do Mak Ki blok ręką-nożem w strefie środkowej dzung dan su do maki
Ha Dan Mak Ki blok dolny cha dan maki
Ha Dan Soo Do Mak Ki blok dolny ręką nożem cha dan su do maki
Jang Kwon Pakeso Anuro Mak Ki blok do wewnątrz podstawą dłoni dżang głon bakeso anuro maki
Jang Kwon Mak Ki blok nasadą dłoni dżang kłon maki
Kwon Do Mak Ki blok pięścią młotem kłon do maki
Pakeso Anuro Mak Ki blok do środka wewnętrzny bakeso anuro maki
San Mak Ki blok w-kształtny san maki
Sang Dan Mak Ki blok górny sang dan maki
Sang Dan Soo Do Mak Ki blok górny ręką nożem sang dan su do maki
Sang Dan Ssang Soo Do Mak Ki blok górny krzyżowy (dłonie noże w x, prawy ręka na wierzchu) sang dan ssang su do maki
Soo Do Mak Ki blok ręką-nożem su do maki
Ssang Soo Choong Dan Mak Ki blok oburęczny (pięści) ssang su dzung dan maki
Ssang Soo Ha Dan Mak Ki blok dolny krzyżowy (pięści w x, prawy ręka na wierzchu) ssang su ha dan maki
Ssang Soo Mak Ki blok oburęczny ssang su maki
Ssang Soo Sang Dan Mak Ki blok górny krzyżowy (pięści w x, prawy ręka na wierzchu) ssang su sang dan maki
Tuel Oh Aneso Pakuro Mak Ki blok niezgodny (tzn. np. prawa ręka z przodu i lewa noga) na zewn. tuelo pbakeso anuro maki
Tuel Oh Ha Dan Mak Ki blok niezgodny dolny tuelo ha dan maki
Tuel Oh Pakeso Anuro Mak Ki blok niezgodny do wewn. tuelo pbakeso anuro maki
Kong Kyuk ataki gong gjouk
Sang Dan Kong Kyuk cios na strefę górną (pięścią) sang dan gong gjouk
Choong Dan Kong Kyuk cios na strefę środkową (pięścią) dzung dan gong gjouk
Ha Dan Kong Kyuk cios na strefę dolną (pięścią) cha dan gong gjouk
Sang Dan Soo Do Kong Kyuk uderzenie górne ręką-nożem sang dan su do gong gjouk
Dwi Soo Do Kong Kyuk cięcie w tył ręką nożem dłi su do gong gjouk
Soo Do Kong Kyuk atak ręką nożem su do gong gjouk
Dwi Kap Kwon Kong Kyuk uderzenie odwróconą pięścią po obrocie dłi kap kłon gong gjouk
Dwi Pal Koop Kong Kyuk uderzenie łokciem po obrocie dłi pal gup gong gjouk
Ee Ma Kong Kyuk uderzenie czołem ima gong gjouk
Ha Dan Kwon Soo Kong Kyuk dolne uderzenie ręką włócznią cha dan kłon su gąg gjok
Kap Kwon Kong Kyuk cios odwróconą pięścią kap kłon gong gjouk
Il Ji Kwon Kong Kyuk atak ręką włócznia jednopalcowa il dżi głon gong gjouk
Jang Kwon Kong Kyuk uderzenie podstawą dłoni – jeden palec dżang głon gong gjouk
Ki Ma Jase Pal Put Ki ćwiczenie ciosów w postawie jeźdźca ki ma dzase pal pot gi
Kwon Soo Kong Kyuk atak ręką włócznią kłon su gong gjouk
Kwon Do Kong Kyuk atak pięścią młotem kłon do gong gjouk
Pal Koop Kong Kyuk atak łokciem pal gup gong gjouk
Sang Dan Yuk Soo Do Kong Kyuk uderzenie górne odwróconym ręką-nożem sang dan juk su do gong gjouk
Sang Soo Kong Kyuk atak podwójny „u-kształtny” ssang su gong gjouk
Teul Oh Jang Kwon Kong Kyuk uderzenie niezgodne podstawą dłoni turo dzang kłon gong gjouk
Tuel Oh Kwon Soo Kong Kyuk uderzenie niezgodne ręką włócznią turo kłon su gong gjouk
Whang Jin Kong Kyuk cios w bok łang dżin gong gjouk
Yuk Soo Do Kong Kyuk atak wewnętrzną krawędzią dłoni ju su do gong gjouk
Teul Oh Pal Koop Chi Kee Chun Kul Jase uderzenie niezgodne łokciem w pozycji frontalnej tuelo pal gup czi gi dzon gul dza se
Tuel Oh Kap Kwon Kong Kyuk uderzenie niezgodne odwróconą pięścią tuelo gap kłon gong gjouk
De Ryun Walki  Di rjung
Ban Chuk faul ban czik
Bong Dae Ryun sparing z użyciem kija bąg de rjon
Da Soo In Dae Ryun walka z dwoma lub więcej przeciwnikami da su in de rjon
Dan Do Dae Ryun walka treningowa krótkim nożem dan su in de rjon
Du Jum dwa punkty du dżom
E Sang koniec pojedynku i sang
Han Jum jeden punkt chan dżom
Il Gup Pil Sar walka do jednego uderzenia il gjok pil sal
Ja Kyok Sang Shil (Shil Kyunk) dyskwalifikacja dza gjok sang sil (sil kjok)
Ja Yu Dae Ryun wolna walka dza ju de rjon
Kyong Go ostrzeżenie gjong go
Moo Jum bez punktu mu dżom
Sam Soo Sik Dae Ryun sparing na trzy kroki sam su sik de rjoun
Si Jak rozpocząć walkę si dżak
Sil Jae Dae Ryun sparing kontaktowy sil dże de rjoun
Song Ja zwycięzca sung dża
Sun Soo Eep Jang komenda dla uczestnikow pojedynku – polecenie wejścia na pole walki son su ip dzang
Sun Soo Wi Chi Jung Nee komenda dla uczestników pojedynku – przybrać pozycje son su łi czi dzongni
Ko Man koniec gman
Yon Jang Jon dogrywka jon dżang dżon
Jok Ki techniki nożne dżok ki
Ap Podo Ol Ri Gi kopniecie rozciągające w przód ap podo oligi
Yup Podo Ol Ri Gi kopnięcie rozciągające w bok youp podo oligi
Ap Cha Gi kopnięcie w przód ap cza gi
Dollyo Cha Gi kopnięcie okrężne doljo cza gi
Yup Cha Gi kopnięcie boczne cza gi
Aneso  Pakuro Cha Gi kopnięcie księżycowe zewnętrzne aneso bakuro cza gi
Pakeso Anuro Cha Gi kopnięcie księżycowe do środka bakeso anuro cza gi
Moo Roop Cha Gi kopnięcie kolanem mu rup cza gi
Dollyo Moo Roop Cha Gi kopnięcie okrężne kolanem doljo mu rup cza gi
Yup Hu Ryo Cha Gi kopnięcie boczne kopnięcie zahaczające youp chu rjo cza gi
Ap Mee Ro Cha Gi kopnięcie odpychajace ap miro cza gi
Yup Mee Ro Cha Gi kopnięcie odpychające w bok miro cza gi
Chik (Cha) Gi kopnięcie opadającą nogą cik gi
Anuro Pakeso Chi Gi Cha Gi kopnięcie opadające do środka aneso bakuro cik gi cza gi
Pakeso Anuro Chi Gi Cha Gi kopnięcie opadające do wewnątrz bakeso anuro cik gi cza gi
Pit Cha Gi kopnięcie ukośne bit cza gi
Ha Che Cha Gi „low kick” ha cze cza gi
Chit Bal Gi kopnięcie stopujące/depczące czit bal ki
Dwi Cha Gi kopnięcie w tył dłi cza gi
Dwi Aneso Pakuro Cha Gi krótkie kopnięcie obrotowe w tył dłi aneso bakuro cza gi
Dwi Chuk Cha Gi „wywrotka”, podcięcie po obrocie dłi czuk cza gi
Dwi Dollyo Cha Gi kopnięcie okrężne po obrocie w tył dłi doljo cza gi
Dwi Hu Ryo Cha Gi kopnięcie zahaczające dłi churjo cza gi
Ee Dan termin odnoszący się do technik z wyskokiem i dan
Ee Dan Ap Cha Gi kopnięcie w przód z wyskoku i dan ap cza gi
Ee Dan Dollyo Cha Gi kopnięcie okrężne z wyskoku i dan doljo cza gi
Ee Dan Yup Cha Gi kopnięcie boczne z wyskoku i dan joup cza gi
Ee Dan Aneso Pakuro Cha Gi kopnięcie na zewn. wyskokiem i dan aneso bakuro cza gi
Ee Dan Pakeso Anuro Cha Gi księżycowe kopnięcie z wyskoku stopą do środka i dan bakeso anuro cza gi
Ee Dan Pit Cha Gi ukośne kopnięcie z wyskoku i dan bit cza gi
Ee Dan Moo Roop Cha Gi kopnięcie kolanem z wyskoku i dan murup cza gi
Ee Dan Chik Ki Cha Gi kopnięcie spadające z wyskoku i dan cik gi cza gi
Ee Dan Du Bal Cha Gi kopnięcie podwójne (sekwencyjnie) z wyskokiem i dan du bal cza gi
Ee Dan Dwi Cha Gi kopnięcie z tył z wyskoku i dan dłi cza gi
Ee Dan Dwi Aneso Pakuro Cha Gi kopnięcie zewn. po obrocie z wyskoku i dan dłi aneso bakuro cza gi
Ee Dan Dwi Dollyo Cha Gi kopnięcie okrężne po obrocie z tył z wyskoku i dan dłi doljo cza gi
Ee Dan Dwi Hu Ryo Cha Gi kopnięcie zahaczające po obrocie z wyskoku i dan dłi hurjo cza gi
Ee Dan Ka We Cha Gi kopnięcie z wyskoku (ruch nóg nożycowy) i dan gałi cza gi
Ssang Bal Cha Gi podwójne kopnięcie (równocześnie) ssang bal cza gi
Anatomia – kończyny górne
An Palmak wewnętrzna strona przedramienia an palmok
Bakat Palmak zewnętrzna strona przedramienia bakat palmok
Chu Mok pieść czu mok
Jung Kwon przedłużona pięści dźon kłon
Chul Ban Kwon Soo kostki otwartej dłoni/” łapa niedźwiedzia” dzol ban kłon su
E Ji Kwon Soo włócznia dwupalcowa i dżi kłon su
Il Ji Kwon Soo włócznia jednopalcowa il dżi kłon su
Il Ji Kwon pięść z wysuniętą środkową kostką palca wskazującego lub środkowego il dżi kłon
Jang Kwon podstawa dłoni dżang kłon
Jip Kye Son “kleszcze” (powierzchnia między kciukiem a palcem wskazującym) dżip ge son
Kap Kwon odwrócona pięść kap kłon
Kwon Soo ręka włócznia kgłan su
Kwon Do pięść młot kłon do
Mit Palmahk spodnia krawędź przedramienia mit palmok
Pal ramię pal
Pal Koop łokieć pal kup
Palmok nadgarstek/przedramię palmok
Soo ręka (chiński)  su
Soo Do dłoń nóż  su do
Soun ręka (koreański) son
Swe Gol obojczyk  słe gol
Wi Palmahk bok tylnej części przedramienia  łi palmok
Yoo Kwon miękka pięść z wysuniętymi drugimi kostkami, palców – środkowego i wskazującego  ju kłon
Yuk Soo Do wewnętrzną krawędzią dłoni juk su do
Anatomia – kończyny dolne
Ap Jung Kang Yi goleń ap dżong gang i
An Bal Nal wewnętrzna krawędź stopy an bal nal
Bal stopa (koreański) bal
Bal Ba Dak podeszwa bal ba dak
Balkeut palce stopy balkyt
Bal Ap Koom Chi poduszka stopy bal ap kum czi
Bal Dung podbicie bal dyng
Bal Yup Koom Chi bok pięty bal joup kum czi
Chook Do (Bal Nal) zewnętrzna krawędź stopy czuk do (bal nal)
Da Ri noga da ri
Dwi Chook spód pięty dłi czuk
Dwi Koomchi pięta (powierzchnia tuż pod achillesem) dłi kumczi
Jok stopa (chiński) dżok
Moo Roop kolano murup
All Kool twarz ol gul
Gwi ucho głi
Dan Jun podbrzusze dan dżon
Dyng plecy djng
Ee Ma czoło ima
Eep (Ip) usta ip
Hur Ri pas (wysokie biodra) ho ri
In Choong górna warga in dzung
Ka Sum klatka piersiowa ga sym
Ko nos ko
Ko Hwan pachwina go chłan
Kwan Cha Nul Ee skroń (tzw. puls) głan dza nol i
Kwan Jeol staw głan dzol
Mo Ri głowa mori
Mok szyja mok
Mokooma gardło mokumą
Myung Chi splot słoneczny mjąg czi
Noon oko nun
Tuk podbródek tok
Jase Pozycje dża se
Cha Ryot uwaga! cza rjot
Choi Ha Dan Jase niska pozycja czoe cha dan dża se
Choon Bee Jase postawa gotowości dzun bi dża se
Choon Gul Jase postawa przodem (frontalna) dzon gul dża se
Han Bal Seo Gi Jase pozycja żurawia chan bal so gi dża se
Hu Gul Jase postawa walki chu gul dża se
Ki Ma Jase postawa jeźdźca kgi ma dża se
Sa Ko Rip Jase postawa jeźdźca, stopy skierowane na zewnątrz sa ko rip dża se
Moo Ki Broń Mu ki
Dan Bong kij krótki dan bong
Joong Bong kij średni dzung bong
Sam Jul Bong trzy sekwencyjny kij sam dżol bong
Jang Bong kij długi dzang bong
Ee Chul Bong nunchaku i czol bong
Dan Guem nóż dan gom
Jang Dan Do sai (jap.) – trójząb dzang dan do
Jang Gom miecz dzang gom
Boo Che wachlarz bu cze
Nat sierp (jap. kama) nat
Cha Ru tonfa Cza ru
Chang włócznia Czang
Dan Gum nóż dan gom
Jang Dan Do sai (jap.) – trójząb dzang dan do
Jang Gom miecz dzang gom
Boo Che wachlarz bu cze
Nat sierp (jap. kama) nat
Cha Ru Tonfa (jap.) Cza ru
Chang Włócznia Czang

 

liczebnik

główne porządkowe (chińskie)
hanah -1- jeden (hana)
dul -2- dwa (dól)
set -3- trzy (set)
net -4- cztery (net)
dasot – 5 – pięć (dasot)
yosot -6- sześć (josot)
ilgop -7- siedem (ilgop)
yodol -8- osiem (jodol)
ahop -9-dziewięć (achop)
yol -10- dziesięć (jol)
yol-hanah – 11  (jol hana)
yol-dul -12 (jol dól)
yol-set – 13 (jol set)
yol-net – 14 (jol net)
yol-dasot – 15 (jol dasot)
soo-mool – 20 (smul)
soo mool hah nah 21 (smul hana)
soo-mool-dool – 22 (smul dól)
soo-mool-set – 23 (smul set)
sah-roon – 30 (soryn)
mah-hoon – 40 (mahyn)
she-hoon – 50 (szyn)
yeh-soon – 60 (jesun)
e-roon – 70 (iryn)
yo-doon – 80 (jodyn)
ah-hoon – 90 (ahyn)
100 – baek (bek)
200- e baek (ibek)
1000–choon (czon)
3000 – sahm chon (sam czon)
il – pierwszy (il)
ee – drugi (i)
sam – trzeci (sam)
sa – czwarty (sa)
oh – piąty (o)
yuk – szósty (juk)
chil – siódmy (czil)
pal – ósmy (pal)
kup – dziewiąty (gu)
sip – dziesiąty (sip)
11 – sip il bon – jedenaście (sip il)
12 – sip ee bon – dwanaście (sip i)
13 – sip sam bon– trzynaście (sip sam)
14 – sip sa bon – czternaście (sipsa)
15 – sip oh bon – piętnaście (sip o)
16 – sip yuk bon – szesnaście (sipjuk)
17 – sip chil bon – siedemnaście (sipczil)
18 – sip pal bon– osiemnaście (sippal)
19 – sip ku bon– dziewiętnaście (sipgu)
20 – ee sip (sumul)– dwadzieśc(isip)
21- e sip il (isip il)
22 – e-sip-ee (isip i)
23 – e-sip-sam (isip sam)
30 – sam-sip(sam sip)
40 – sa-sip (sa sip)
50 – oh-sip (o sip)
60 – yuk-sip (juk sip)
70 – chil-sip (czil sip)
80 – pal-sip (pal sip)
90 – ku-sip (gu sip)
400 – sa beh (sa bek)
500 – oh beh. (o bek)
600 – yuk beh (juk bek)
700 – chil beh (czil bek)
800 – pal beh (pal bek)
900 – ku beh (gu bek)
1000 – chen (czon)
1001 – chen hanah (czon il)
1010 – chen yul (czon sip)
1020 – chen sumul (czon smul)

przykład pisowni: 32 “sah-roon+dul=sah-roon-dul” albo “sam-sip+e=sam-sip-e”.