Egzaminy na stopnie uczniowskie (gup) w odbywają się dwa razy w roku – w styczniu i czerwcu. Egzaminatorem TSD w Polsce jest Mistrz Marcin Kostyra a od czerwca 2021 Mistrz Marek Czapka, w komisji zasiadają również czarne pasy TSD.

W CTSDF jest 10 stopni uczniowskich (gup) i 10 stopni czarnego pasa (dan). Biały pas – 10 gup (najniższy) jest to stopień wyjściowy, bez egzaminu (nie ma również certyfikatu).

Między 1 gup a 1 dan jest pas, który nazywamy Cho Dan Bo – kandydat do czarnego pasa (czytaj więcej).

W TSD dopiero od 4 dan są stopnie mistrzowskie. 10 dan to stopień zarezerwowany dla Szefa Federacji (ang. Grand Master, kor. Kwan Jang Nim).

Warunki promocji na wyższy stopień uczniowski:

  • 40 godzin zegarowych treningu od ostatniego egzaminu (na korzyść zdającego może wpłynąć udział w zawodach). Wyjątkowo karencją między stopniem Cho Dan Bo a 1 dan, jest co najmniej 12 miesięcy.
  • Pozytywna opinia instruktora.
  • Zgłoszenie do egzaminu, na najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym egzaminem. Formularz do pobrania w dziale dla instruktorów. W przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda rodzica (instruktor zbiera zgody).

Przebieg egzaminu na gup (kolorowe pasy):
1. Indywidualna prezentacja form.

2. Indywidualna prezentacja formy z bronią od 7 gup obowiązuje znajomość układów z kijem. Do 1 dan należy umieć 6 form z długim kijem (ok. 180 cm) i jedną z nożem oraz 2 z dowolną inną bronią (tonfa, nunchaku) na II dan oprócz tego obowiązuje znajomość formy z mieczem.

3. Demonstrowanie technik nożnych
– Podczas egzaminu wskazane jest, by kopnięcia wykonywać na łapkę, tarczę lub worek.

4. Techniki ręczne – wykonywanych na worek lub łapkę.

5. Samoobrona w TSD panuje duża swoboda przy wyborze technik samoobrony, jednak na poszczególne stopnie są zadania do wykonania, np. uwolnienie ręki z uchwytu jednoimiennego w dwóch wariantach – „miękki” i „twardy”. Czytaj więcej.

6. Łamania desek. Na każdy stopień obowiązkowo wykonuje się łamanie desek. Grubość oraz ilość, sposób jest uzależniony od: wieku, płci, stopnia zaawansowania. Czytaj więcej


7. Terminologia
TSD – są to terminy z podstawowe nazewnictwa. Kandydat do czarnego pasa (cho dan bo) musi zaliczyć obowiązkowo test pisemny z filozofii i historii TSD. Po uzyskaniu pozytywnej opinii instruktora, raz w roku można zdawać o dwa stopnie. Egzaminator podczas egzaminu może wziąć pod uwagę różne czynniki na korzyść zdającego: udział w zawodach rangi międzynarodowej, wkład w rozwój TSD, wiek, płeć, rozwój psychiczny oraz dysfunkcje fizyczne.

 

W TSD jest możliwe zachowanie stopnia zdanego w innym stylu, np. karate, taekwondo, jednak muszą być spełnione następujące warunki:
– przedstawienie certyfikatów na posiadany stopień;
– zaliczenie różnic programowych w okresie jednego roku;

Uznanie stopnia z innego stylu w przypadku stopni uczniowskich jest bezpłatne, jednak pełnoprawnym posiadaczem odpowiednika stopnia w TSD staje się po okresie próbnym zwykle po upływie 12 miesięcy, w przypadku niższych stopni możliwe jest skrócenie tego okresu i po zdaniu egzaminu na kolejny stopień podczas, którego zalicza cały materiał od 9 gup TSD.

.