Szczegółowy opis konkurencji i zasada rywalizacji jest dostępny w tym dokumencie
Regulamin-Sportowy-Polskiej-Federacji-Tang-Soo-Do-styczeń_2018

Konkurencje rywalizacji sportowej PFTSD:

  1. Walki semi-contact (przerywana) − kadet, junior, senior, weteran;
  2. Walki light-contact (ciągła) – kadet, junior, senior;
  3. Walki light-kick (ciągła z low–kick), junior, senior;
  4. Konkurencja touch contact − dziecko, młodzik;
  5. Formy tradycyjne – dziecko, młodzik, kadet, junior, senior;
  6. Formy z bronią – dziecko, młodzik, kadet, junior, senior;
  7. Techniki rozbić desek − dziecko, młodzik, kadet, junior, senior;
  8. Kopnięcie dosiężne − dziecko, młodzik, kadet, junior, senior;
  9. Mini-kumdo (dziecko, młodzik, kadet)

Kategorie wiekowe:
1. Dziecko 9 lat
2. Młodzik od 10 do 12
3. Kadet od 12 do 15
4. Junior do 15 do 18 lat
5. Senior +18 lat
6. Weteran (+35 lat)

Ogólne uwagi do konkurencji walk
– Pole walki ma wymiary 7 x 7, (walki dla dzieci 5 x 5 m).
Walki trwają 2 x 1,5 min. Z 30 sekundową przerwą. O wygranej decyduje suma zdobytych punktów w obu rundach.

Punktacja w walkach semi contact, light contact i light kick:
3 – kopnięcie w głowę
2 – kopnięcie w korpus
1 – uderzenie ręką w głowę lub w korpus, kopnięcie w udo (w formule light kick).

Obowiązkowy sprzęt ochronny podczas walk:
– rękawice bokserskie min. 6 oz dla dzieci i młodzików, min. 8 oz dla kadetów, min 10 oz dla juniorów i seniorów 10 oz. (w semi contact dopuszcza się rękawice „otwarte” do semi contactu);
– szczęka;
– ochraniacze stóp (z piętą) i goleni;
– kask;
– suspensor;
– dla dziewcząt obowiązkowo ochraniacz na krocze i piersi.

 

1) Walki touch – contact – walki dla dzieci.
Walka przerywana. Jedna runda 1,5 minuty lub do 5 punktów zdobytych przez jednego z zawodników.
– podział na kategorie według wzrostu.
– kopnięcie w głowę – 2 punkty
– uderzenie ręką lub kopnięcie w korpus – 1 punkt.

2) Walki semi – contact – młodzicy, kadeci, juniorzy, seniorzy
Walkę sędziuje 3 sędziów na planszy.

Kategorie wzrostowe semi – contact:

Młodzik
Dziewczęta: -140 cm, +140 cm.
Chłopcy: -135 cm, -145 cm +145 cm.

Kadet
Dziewczęta: do 155, do 165, pow. 165
Chłopcy: do 150, do 160, do 170, +170

Junior
Kobiety: do 160, do 170, pow. 170
Mężczyźni: do 165, do 175, do 185, pow. 185

Seniorzy:
Kobiety: do 160, do 170, +170
Mężczyźni: do 175, do 185, +185

W kategorii weteran nie ma podziału na wzrost.
Zobacz poniżej film z technikami walki w tej formule

3) Walki light – contact – walki

Walka ciągła, bez kopnięć w udo w lekkim kontakcie. Walkę sędziuje czterech sędziów – trzech narożnych i sędzia planszowy.

4) Walki light – kick

Walka w kontrolowanym kontakcie z kopnięciem w udo. Dla juniorów i seniorów. Walkę sędziuje czterech sędziów – trzech narożnych i sędzia planszowy. Wszystkie techniki powinny być kontrolowane.

Kategorie wagowe light contact i light kick:

Grupa wiekowa

Kategorie wagowe w kg
Dziewczęta/kobiety Chłopcy/mężczyźni
Kadet

-43

-50

– 57 + 57 -42 -48 -54 -60 -66 +66
Junior – 50 – 57 – 64 + 64 – 54 -60 -66 -72 -78 +78
Senior – 50 – 57 – 64 + 64 -60 -66 -72 -78 -84 +84

 

5) Formy tradycyjne – dla wszystkich grup wiekowych

Podział według wieku i stopnia. Mężczyźni i kobiety razem.

Oceniane – poprawność układu, precyzja wykonania, dynamika ruchów, skupienie. Zawodnik tylko raz wykonuje formę, o wygranej decyduje suma punktów. Zawodnik prezentuje układ ze swojego stylu. Konkurencja dla wszystkich stopni, podział według wieku i stopnia.

Sędziuje 5 sędziów, skrajne noty są odrzucane.

Oceny od 1.0 do 6,0 (noty poniżej 2 w przypadku rażących błędów w schemacie).
W konkurencji form obowiązuje tradycyjny strój (dobok, karategi itp.).

6) Formy z bronią – dla wszystkich grup wiekowych.

Ocenianie podobne jak w formach tradycyjnych.

Zawodnik wykonuje formę z dowolną bronią tradycyjną, kij, miecz, nunchaku, tonfa, sai, kama, nóż i inne. Zakaz prezentowania form typu “freestyle”, oceniane są tylko formy twarde.

 

7) Techniki specjalne, kopnięcie dosiężne z wyskoku wzwyż – dla wszystkich grup wiekowych

Podział na kategorie wg wzrostu. Zawodnik wykonuje kopnięcie frontalne z wyskoku w górę. Każdy ma dwie próby. Próbę uznaje się za zaliczoną, jeśli zawodnik dotknie tarczy i po wylądowaniu utrzyma równowagę. Wygrywa ten zawodnik, który najwyżej wykona technikę. W przypadku remisu zwycięża niższy zawodnik.

 

8) Techniki rozbić desek – dla wszystkich grup wiekowych.

Podział wg wieku, młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy osobno. W przypadku większej ilości uczestników można stosować dodatkowy podział według stopni.

Wymiary desek:
25×25 cm
a) dla dzieci i młodzików grubość – 1 cm
b) dla kadetów i dziewcząt w kategorii junior – 1,5 cm.
c) chłopcy junior i senior oraz kobiety senior – 2 cm.

Przy ocenie brane są trzy kryteria: trudności, ilości i widowiskowości. Oprócz tego, jeśli jest łamanie wielostacyjne, szybkość i płynność. Maksymalnie może być 3 stacje, czyli 3 różne sposoby łamania. Przykład: 1 stacja to: uderzenie pięścią, 2 stacja to uderzenie pięścią i kopnięcie okrężne, 3 stacja to uderzenie pięścią, kopnięcie okrężne i uderzenie łokciem. Techniki w stacjach nie mogą się powtarzać.

9. Mini-kumdo (dziecko, młodzik, kadet) – walki przypominające szermierkę, pojedynek prowadzony jest gąbką atrapą miecza.

Film z technikami do semi-contactu