Klub Sportowy Centrum Tang Soo Do Warszawa – HQ PFTSD

Strona klubu https://tangsoodo.waw.pl

Instruktor:
Marcin Kostyra 5 dan
markos@tangsoodo.pl
tel. 605 119 666

grupa poniedziałki
i czwartki
opis grupy
Dzieci 17.30-18.30. dzieci od 8 r.ż. – trening ogólnorozwojowy
Młodzieżowa 18.30-19.45. +12 r.ź. ukierunkowana pod kątem rywalizacji sportowej
(w tym turnieje kickboxingu)
Dorośli 19.45 -21.00. sport i rekreacja w miłym gronie

Zajęcia będą odbywać się w sali Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii SOS nr 1 (górna sala), ul. Różana 24/22, Warszawa (Mokotów) – sprawdź na stronie klub jak do nas dotrzeć.