Wymagania na stopnie uczniowskie w Polskiej Federacji Tang Soo Do
aktualizacja grudzień 2020
wymgania_GUP_PFTSD – pobierz plik pdf

9 GUP pas pomarańczowy
1. Hyung (formy):
– Kicho Hyung Il Bu,
– Kicho Hyung E Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
– jedna deska – technika dowolna (nogą lub ręką), wysokość dowolna.
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– uwolnienie ręki z uchwytu jednoimiennego (np. prawa/prawa);
– uwolnienie ręki z uchwytu różnoimiennego (np. lewa/prawa);
– z uchwytu za głowę.
4. Jok Ki (techniki nożne):
– Ap Podo Oll Ri Gi – Z, S.
– Ap Cha Gi – C, W, Z.
– Aneso Pakuro Cha Gi – Z. S.
– Pakeso Anuro Cha Gi – Z. S.
5. Soo Ki (techniki ręczne).
– Umiejętność trzymania gardy,
– Uderzenia ręką-młotem w płaszczyźnie pionowej.
6. Terminologia:
– Liczebniki do 10: Hana, Dul, Set, Net, Dast, Yosot, Ilgop, Yodolp, Ahop, Yol.
– Cha Ryut, Hu Gul Jase, Muk Yum, Ba Ro, Kyung Yet, Dojang, Gup, Dan.

—————————————————————————————————————————————
8 GUP – pas niebieski
1. Hyung (formy):
– Kicho Hyung Sam Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
– dwie deski, dowolna wysokość:
– ręką 1,
– nogą 1.
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– uwolnienie z uchwytu za klapy – trzymanie jedną ręką,
– uwolnienie z uchwytu za klapy – trzymanie dwoma rękami.
4. Jok Ki (techniki nożne):
– Ap Cha Gi, – Z, W, S,
– Dollyo Cha Gi – W, Z, C,
– Moo Roop – Z, C,
– Yup Cha Gi – W, Z, C,
– Dwi Aneso Pakuro Cha Ki – Z, S,
– E Dan Ap Cha Gi – W, Z, C.
5. Soo Ki
– w miejscu z pozycji bokserskiej lewy i prawy prosty.
6. Terminologia:
Ko Map Sam Ni Da, Shi Jak, Shio, Ho Sin Sul, Hyung, Dobok, Kwon Do.

—————————————————————————————————————————————

7 GUP – fioletowy pas
1. Hyung (formy):
a) Pyung An Cho Dan;
b) Moo Ki – broń
– Kicho Bong Hyung Il Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
Trzy deski – dowolne, ale różne techniki:
– ręką 2 (różne techniki),
– nogą 1.
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– duszenie z przodu.
– trzymanie za włosy.
4. Jok Ki (techniki nożne):
– Dollyo Cha Gi – W, Z, S,
– E Dan Ap Cha Gi – Z, W, S.
– E Dan Dollyo Cha Gi – W, Z, C,
– Yup Cha Gi – W, Z, S,
– Dwi Cha Gi – Z, C,
5. Soo Ki (techniki ręczne)
– poruszanie się w pozycji walki z prostymi ciosami;
– Kap Kwon Kong Kyuk (back fist) z pozycji walki.
6. Terminologia:
Choong Dan, Sang Dan, Ha Dan, Mak Ki, Cha Gi, Ap, Yup, Dwi, Jok Ki, Kyuk Pa, E Dan, Kap Kwon, Chu Mok.
—————————————————————————————————————————————
6 GUP – Zielony z trzema belkami
1. Hyung (formy):
a) formy tradycyjne:
– Pyung An E Dan,
– Chil Sung Il Ro;
b) Moo Ki – broń
– Kicho Bong Hyung E Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
Cztery deski dowolnymi, ale różnymi techniki:
– ręką 2,
– nogą 2 (w tym 1 na wysokość głowy).
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– duszenie z tyłu.
– “Nelsonem”.
4. Jok Ki (techniki nożne):
– Dwi Cha Gi – Z, S,
– Yup Hu Ryo – W, Z, S,
– Low Kick & (Ha Che Cha Gi), Z, W,
– E Dan Moo Roop Cha Gi -W, Z, S.
– Pit Cha Gi – Z, S.
– E Dan Dollyo Cha Gi – W, Z, S,
– E Dan Yup Cha Gi – W, Z, C.
5. Soo Ki (techniki ręczne)
– lewy prosty z wyskoku,
– długi prawy prosty na korpus.
– Poruszanie się w pozycji walki z prostymi ciosami oraz z sierpami (walka z cieniem);
6. Terminologia:
– dobra znajomość terminologii koreańskiej na 6 gup oraz wcześniejszych stopni.
—————————————————————————————————————————————

5 GUP – Zielony z dwoma belkami.
1. Hyung (formy):
– Pyung An Sam Dan,
– Pyung An Sa Dan.
b) Formy z bronią:
– Kicho Bong Hyung Sam Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
Pięć desek dowolnymi, ale różnymi techniki:
– ręką 3,
– nogą 2 (wysokość głowy).
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– trzymanie z tyłu: a) ręce wolne, b) ręce zniewolone i c) trzymanie za ręce od tyłu.
4. Jok Ki (techniki nożne):
– E Dan Yup Cha Gi – Z. W. S,
– E Dan Pit Cha Gi, – W, S,
– Pakeso Anuro Chik Cha Gi – Z, S,
– Aneso Pakuro Chik Cha Gi – Z, S,
– E Dan Pakeso Anuro Cha Gi – Z. S,
– E Dan Aneso Pakuro Cha Gi – W. S,
– Dwi Hu Ryo Cha Gi – Z, S,
– E Dan Dwi Cha Gi – Z. C.
5. Soo Ki (techniki ręczne)
– ciosy proste lewy/prawy z wyskokiem,
– poruszanie się w pozycji walki z prostymi ciosami oraz z sierpami.
6. Terminologia:
– Kwan Jang Nim, Kyo Sa Nim Kyung Yet, Wen Jok, Rin Jok, Dae Ryun, Myung Chi.
—————————————————————————————————————————————

4 GUP – Zielony z jedną belką
1. Hyung (formy):
a) formy tradycyjne:
– Pyung An O Dan,
– Chil Sung E Ro.
b) Formy z bronią:
– CTSDF Bong Hyung Il Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
Sześć desek dowolnymi technikami, ale nie tą samą:
– ręką 3,
– nogą 3 (wszystkie na wysokości głowy).
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
Obrony przed: a) Ap Cha Gi; b) Dollyo Cha Gi, c) przed ciosami prostymi (bokserskimi).
4. Jok Ki (techniki nożne):
– E Dan Dwi Aneso Pakuro Cha Gi – Z. S,
– E Dan Yup Cha Gi – Z, W, C – technika wykonana w locie, przeskok nad min. trzema osobami,
– Chik Ap Cha Gi – Z, S,
– Dwi Dollyo Cha Gi – Z, S,
– E Dan Dwi Pakeso Anuro Cha Gi – W, S,
– Dwi Cha Gi 360 * – W. S.
5. Soo Ki (techniki ręczne)
– Back fist po obrocie,
– Poruszanie się w pozycji walki z prostymi ciosami oraz z sierpami (walka z cieniem),
– Uderzenia łokciem – do wewnątrz, zewnątrz, z góry w dół.
6. Terminologia:
Ki Hap (wyjaśnić znaczenie i filozofię), liczebniki porządkowe (Chińskie): Il, E, Sam Sa, O, Yuk, Chil, Chil, Pal, Ku, Sip.

—————————————————————————————————————————————

3 GUP – pas czerwony z trzema belkami
1. Hyung (formy):
a) formy tradycyjne:
– Bassai Dai,
– Naihanchi Cho Dan.
b) Moo Ki – broń
– CTSDF Bong Hyung E Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
7 desek dowolnymi, ale różnymi techniki, różne powierzchnie:
– ręką 4,
– nogą 3 (wszystkie na wysokość głowy, w tym 2 z wyskoku).
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– przed duszeniem w leżeniu: a) przeciwnik siedzi na obrońcy, b) przeciwnik jest obok;
– przed kopnięciami, obrońca jest w pozycji siedzącej, np. na krześle;
4. Jok Ki (techniki nożne):
– E Dan Dwi Dollyo Cha Gi – W. S.
– Dwi Chik Cha Gi – Z. S,
– wielokrotne kopnięcia na środkową strefę – Dollyo Cha Gi, Yup Cha Gi,
– Kopnięcie sekwencyjne w wyskoku – E Dan Dwi Aneso + Pakeso Anuro Cha Gi,
– Dwupoziomowe kopnięcia, Chung Dan/Sang Dan – Dollyo Cha Gi, Yup Cha Gi.
5. Soo Ki (techniki ręczne)
– Back fist po obrocie z wyskoku,
– Dwi Pal Koop Kong Kyuk,
– Dwi Kwon Do Kong Kyuk,
– Poruszanie się w pozycji walki z prostymi ciosami oraz z sierpami (walka z cieniem).
6.  Il Soo Sik (walka na jeden krok)Technika I
7. Terminologia:
Sa Bum Nim, Bu Sa Bum Nim, Kyo Sa Nim, Ban Jang, Bal, Bal Dung, Dwi Koomchi.
—————————————————————————————————————————————
2 GUP – pas czerwony z dwoma belkami
1. Hyung (formy):
a) formy tradycyjne:
– Naihanchi E Dan.
b) Formy z bronią:
– CTSDF: Bong Hyung Sam Bu.
2. Kyuk Pa (łamania)
8 desek dowolnymi, ale różnymi techniki, różne powierzchnie:
– ręką 4,
– nogą 4 (wszystkie na wysokość głowy, w tym 3 z wyskoku).
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– przed atakiem ręką,
– przed uderzenie pałką,
– szantaż nożem: a) z przodu, b) z tyłu,
4. Jok Ki (techniki nożne):
– E Dan Pakeso Anuro Chik Cha Gi – W. S.
– E Dan Aneso Pakuro Chik Cha Gi – W. S.
– Dwi Chuk Cha Ki (podcinka po obrocie),
– E Dan Dwi Hu Ryo Cha Gi – Z. S.
– Trzypoziomowe kopnięcia, Ha Dan/Chung Dan/Sang Dan – Dollyo Cha Gi, Yup Cha Gi.
5. Soo Ki (techniki ręczne)
– E Dan Pal Koop Kong Kyuk,
– E Dan Dwi Kwon Do Kong Kyuk,
– Poruszanie się w pozycji walki z prostymi ciosami oraz z sierpami.
6.  Il Soo Sik (walka na jeden krok)Technika II
7. Terminologia:
An Palmak, Bakat Palmak, E Ji Kwan Soo, Jip Kye Son, Yoo Kwon – zademonstrować.
—————————————————————————————————————————————

1 GUP – pas czerwony z jedną belką
1. Hyung (formy):
a) formy tradycyjne:
– Naihanchi Sam Dan.
b) Formy z bronią:
– E Chul Bong (dowolna forma z nunchaku).
2. Kyuk Pa (łamania)
– 9 desek dowolnymi, ale różnymi techniki, różne powierzchnie:
– ręką 5,
– nogą 4, wszystkie techniki z wyskoku: 1 na wysokość głowy po obrocie z wyskoku; 1 po obrocie z wyskoku na środkową strefę; 2 z wyskoku na wysokość głowy.
3. Ho Sin Sul (samoobrona)
– obrony z użyciem broni, np. nunchaku, tonfa, kij i innej przed atakiem nożem: a) cięcie z góry, b) z dołu, c) wewnętrzne i zewnętrzne,
– umiejętność zakładania dźwigni na stawy: nadgarstkowy, łokciowy, ramieniowy, kolanowy (zademonstrować),
– umiejętność duszeń, podstawowych rzutów (np. przez biodro, nogę), zakładania dźwigni na staw łokciowy nogami (tzw. „balacha”).
4. Jok Ki (techniki nożne):
– E Dan Dwi Cha Gi 360* – S, W,
– 540* Dollyo Cha Gi – Z, S,
– E Dan Dwi Hu Ryo Cha Gi (360 *) – W, S,
– Po dwie kombinacje 3 elementowe bez stawiania nogi. Prawą i lewą nogą, wysokość Sang Dan.
5. Soo Ki (techniki ręczne)
– poruszanie się w pozycji walki z prostymi ciosami oraz z sierpami – walka z cieniem lub praca na worku – 2 x 3 minuty.
6.  Il Soo Sik (walka na jeden krok)Technika III
7. Terminologia:
Yuk Soo Do, Bal Ba Dak, Dan Jun, E Chul Bong, Dan Guem, Jang Guem, Cha Ru.