Wymagania na czarne pasy w Polskiej Federacji Tang Soo Do

aktualizacja styczeń 2021

Wymagania_na_czarne pasy_PFTSD – pobierz wymagania w formacie pdf

1 DAN − BU KYO SA NIM − INSTRUKTOR

Minimum 6 miesięcy (zalecane 12 miesięcy) od egzaminu na CDB

Wymagania na pre-test (na oficjalnym egzaminie wykonuje się wybrane elementy z pre-testu).

 1. Hyung (formy):

– Kicho Hyung 1-3

– Pyung Ahn Hyung 1-5

– Bassai Dae Hyung

– Naihanchi Hyung 1-3

– Chil Sung Hyung 1-3

 1. Moo Ki – formy z bronią

– Bong Hyung 1-6 (kij)

– Dan Guem Hyung (nóż)

– E Chul Bong (nunchaku)

 1. Kyuk Pa (łamania)

Pokaz łamań – nie mniej niż 15 desek. Zdający sam ustala konfiguracje techniczne, tak by były one poświadczeniem, że wykonuje je przyszły czarny pas.

 1. Il Soo Sik Dae Ryun (techniki walki na jeden krok)

– 5 kombinacji w wersjach czteroelementowych.

 1. Dae Ryun (walki pokazowe każda runda po 3 minuty)

– 1 runda z co najmniej dwoma przeciwnikami

– 1 runda tylko kopnięcia,

            – 1 runda tylko techniki bokserskie,

– 1 runda rzuty, podcinki, duszenia, parter, dźwignie,

– 1 runda walki dowolnym rodzajem broni,

– 1 runda wszystkie płaszczyzny (kopnięcia, boks, rzuty, parter).

Zdający zapewnia partnerów do walki, przynajmniej 3 osoby z minimum zielonym pasem.

Uwaga: podczas pre-testu zdający dodatkowo wykonuje wszystkie elementy techniczne, z których otrzymał ocenę 3 lub niższą podczas egzaminu na CDB.

 

2 DAN − KYO SA NIM − INSTRUKTOR

– 2 lata od egzaminu na 1 dan

 1. Hyung (formy):

– Jin Do Hyung

– Sip Soo Hyung

– Ro Hai Hyung

 1. Moo Ki – formy z bronią

– Jang Gum Hyung (miecz)

– dwie dowolne z kijem

 1. Il Soo Sik Dae Ryun (techniki walki na jeden krok)

– 5 kombinacji w wersjach czteroelementowych

 1. Pokaz (godne czarnego pasa):
  a) łamań (dowolne materiały)
  b) samoobrony
  c) walki
  d) kopnięć

3 DAN − BU SA BUM NIM − INSTRUKTOR

– 3 lata od egzaminu na 2 dan

 1. Hyung (formy):

– Kong Sang Koon

– Sei Shan

– Wang-Shu

 1. Moo Ki – formy z bronią

– 3 formy z różną bronią

 1. Il Soo Sik Dae Ryun (techniki walki na jeden krok)

– 5 kombinacji w wersjach czteroelementowych

 1. Pokaz:
 2. a) łamań (dowolne materiały)
 3. b) samoobrony
 4. c) walki
 5. d) kopnięć

 

4 DAN KO DAN JA − SA BUM NIM − MISTRZ

– 4 lata od egzaminu na 3 dan.

UWAGA

W trakcie 4 letniej karencji kandydat na mistrza musi przeprowadzić cykl seminariów szkoleniowych z całym zakresem technicznym na czarne pasy (od 1 do 4 dan włącznie), w szczególności uczone muszą być formy tradycyjne i Il Soo Sik. Szkolenia muszą odbyć się obecności osoby ze stopniem mistrzowskim. Po szkoleniu uczestnicy powinni wypełnić ankietę ewaluacyjną z informacją zwrotną dla prowadzącego.

 1. Hyung (formy):

– Ji On

– Yuk Ro Cho Dan

– Chil Sung Hyung Sa Ro

 1. Moo Ki – formy z bronią

– Dan Guem Hyung (nóż)

– Jang Gum Hyung (miecz)

– E Chul Bong (nunchaku)

– dwie dowolne z kijem

– z inną dowolną bronią

 1. Il Soo Sik Dae Ryun (techniki walki na jeden krok)

– 5 kombinacji w wersjach czteroelementowych

 1. Pokaz Tang Soo Do
 2. a) łamań (dowolne materiały)
 3. b) walki
 4. Esej po polsku i angielsku na temat: Jakie znaczenie ma dla mnie stopień mistrza Tang Soo Do? W eseju powinna znaleźć się biografia, motywacje, osiągnięcia.

 

5 DAN KO DAN JA − SA BUM NIM − MISTRZ

– 5 lat od egzaminu na 4 dan

 1. Hyung (formy):

– Chil Sung O Ro
– O Sip Sa Bo

– Yuk Ro E Dan

 1. Moo Ki – pokaz formy z bronią
 2. Pokaz Tang Soo Do
 3. Publikacja nt. Tang Soo Do (uzgodniona z Zarządem)

6 DAN KO DAN JA − SA BUM NIM − MISTRZ

– 6 lat od egzaminu na 5 dan

 1. Hyung:

– Chil Sung Yuk Ro

– Bassai So

– Yuk Ro Sam Dan

 1. Pokaz Tang Soo Do

7 DAN KO DAN JA − MISTRZ SENIOR

– 7 lat od egzaminu na 6 dan

 1. Hyung (formy):

– Yuk Ro Sa Dan

– Chil Sung Chil Ro

 1. Pokaz Tang Soo Do

8 DAN KO DAN JA − MISTRZ SENIOR

– 8 lat od egzaminu na 7 dan

 1. Hyung (formy):

– Hwa Sun

– Yuk Ro O Dan

 1. Pokaz Tang Soo Do

9 DAN KO DAN JA − MISTRZ SENIOR

 – 9 lat od egzaminu na 8 dan

 1. Hyung:

– Yuk Ro Yuk Dan

– Shim Pa.

 1. Pokaz Tang Soo Do