Podstawy władania nunchaku  – Mistrz Mariusz Kuriata